Oferta
Galeria
Współpraca
Ekspozycje
Poradnik

Jakie są różnice między budową tradycyjną a modułową?

Aby rozpocząć budowę domu metodą tradycyjną inwestor musi przejść przez kilka etapów: od zakupu działki, przez pozwolenia i uzgodnienia, aż do prac przygotowujących teren pod budowę domu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych musimy uzyskać następujące dokumenty:

 •  wypis i wyrys z planu miejscowego,
 •  mapę zasadniczą i do celów projektowych,
 • oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci albo warunki przyłączenia do nich,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej,
 • opinię geotechniczną,
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • zgodę na odstępstwo od przepisów (jeśli jest taka potrzeba),
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Aby móc zamieszkać w domu modułowym nie zawsze są potrzebne decyzje o pozwoleniu na budowę, nie ma konieczności wyznaczania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia, co oznacza:

 • zawiadomienie organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

oraz

 • geodezyjne wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Do zgłoszenia budowy domu należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

Dzięki uproszczeniu procedury zgłoszenia budowy domów do 70m2 same formalności trwają około miesiąca, a do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Inne pytania

 1. Jak kupić domek modułowy Hocomo?
 2. Czy istnieje opcja powiększenia tarasu?
 3. Czy klient może zdecydować o stopniu wykończenia domku?

O Hocomo

Szybka realizacja

Swój wymarzony dom możesz mieć już w 4 tygodnie!

Pełna personalizacja

To ty decydujesz jak Twój dom będzie wyglądał i co będzie zawierał!

© 2024 Hocomo

Wspierany przez TeaCode

facebookinstagramyoutube