Dom tradycyjny czy modułowy - Poznaj kluczowe różnice | Domy modułowe
Oferta
Galeria
Współpraca
Ekspozycje
Poradnik
Ukrainian flag

Jakie są różnice między budową tradycyjną a modułową?

Aby rozpocząć budowę domu metodą tradycyjną inwestor musi przejść przez kilka etapów: od zakupu działki, przez pozwolenia i uzgodnienia, aż do prac przygotowujących teren pod budowę domu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych musimy uzyskać następujące dokumenty:

 •  wypis i wyrys z planu miejscowego,
 •  mapę zasadniczą i do celów projektowych,
 • oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci albo warunki przyłączenia do nich,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej,
 • opinię geotechniczną,
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej,
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • zgodę na odstępstwo od przepisów (jeśli jest taka potrzeba),
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Aby móc zamieszkać w domu modułowym nie zawsze są potrzebne decyzje o pozwoleniu na budowę, nie ma konieczności wyznaczania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia, co oznacza:

 • zawiadomienie organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

oraz

 • geodezyjne wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Do zgłoszenia budowy domu należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

Dzięki uproszczeniu procedury zgłoszenia budowy domów do 70m2 same formalności trwają około miesiąca, a do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Inne pytania

 1. Czy istnieje możliwość przesunięcia drzwi lub rezygnacji z okien?
 2. Czy cena w konfiguratorze jest ceną netto czy brutto?
 3. Czy Hocomo przygotowuje działkę klientów?

O Hocomo

Domy Hocomo to szybka realizacja, przystępna cena i trwałość na lata. Oferujemy pełną personalizację domku, od szkieletu po wykończenie. Zadzwoń lub napisz do nas, albo już dziś skonfiguruj swój dom online!

Skonfiguruj dom

Szybka realizacja

Swój wymarzony dom możesz mieć już w 4 tygodnie!

Pełna personalizacja

To ty decydujesz jak Twój dom będzie wyglądał i co będzie zawierał!

© 2023 Hocomo

Wspierany przez TeaCode

facebookinstagramyoutube